Close

החג של החגים

תיעוד הפסטיבל הנהדר המתקיים בחיפה בחודש דצמבר כל שנה, עבור בית-הגפן. יצרנו סדרה של שישה פרקים, כל אחד נוגע בתחום אחר של הפסטיבל